eng flag

thai flag

LADA INDUSTRY GROUP หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ผลิตภัณฑ์ สนับสนุน ถามตอบ ติดต่อเรา

มวลผสมที่ใช้ในการผลิตท่อ


ปกติ การกำหนดอัตราส่วน ของมวลผสมคอนกรีต จะกำหนดโดย ใช้ ค่าขนาดคละของมวลผสม(Gradation)  ถ้ามวลผสมมีขนาดคละดี มีความสม่ำเสมอ จะทำให้การทำงานง่าย ได้กำลังอัด และความทนทานของคอนกรีต ตามที่ต้องการ


แต่ในทางปฏิบัติแล้ว เราไม่สามารถใช้มวลผสม หลายขนาด เพื่อให้ขนาดคละดีได้ เรามักใช้มวลผสมอยู่ประมาณ 2-3 ขนาดเท่านั้น เอามาผสมกัน เช่น หินใหญ่ หินเล็ก และทราย เป็นมวลผสม หรือทั่วไป มักใช้เพียง 2 ขนาด เช่น หิน และ ทรายเท่านั้น  และจะนิยมเรียกเป็นสูตรง่ายๆ โดยกำหนด อัตราส่วน ซิเมนต์ : ทราย : หิน  เช่น 1 : 2 : 4  , 1: 3: 5 เป็นต้น ทั้ง นี้เพราะ ขนาด ช่องว่าง (Void) ของหิน ¾.”ที่นิยมนำมาทำคอนกรีต จะมีช่องว่างระหว่างก้อนประมาณ 40% เช่น เมือเอาหินใส่กระป๋อง ขนาดปริมาตร 1 ลิตร จนเต็ม แล้วเอาน้ำเติมจนเต็ม แล้วเทน้ำออก มาชั่ง จะได้ปริมาตรน้ำส่วนที่เทออกได้ มาชั่งเท่ากับ ช่องว่าง ของกองหิน
ซึ่งช่องว่างนี้ จะต้องเติมเต็มด้วย มวลผสมอื่นๆที่มีขนาดเล็กกว่า ตามลำดับไป ถ้าใช้มวลผสม 2ชนิด เป็น หิน และ ทราย ก็จะต้องเติมเต็มช่องว่างของหิน ด้วยทราย และช่องว่างที่เหลือด้วย ซิเมนต์เพส(ซิเมนต์กับน้ำ) ต่อไป 

ในการผลิตท่อ นิยมใช้ หิน 3/8” หรือ ประมาณ 10 มม. เพื่อให้สะดวกในการเทคอนกรีต ชิ้นงานขนาดเล็ก และมีเหล็กเสริมมาก  แต่ หิน 3/8” จะมีช่องว่างระหว่างเม็ดหินสูงถึง 50-55 % ทำให้ จะต้องเพิ่ม ทราย ไปอยู่ในอัตราส่วน ที่พอกันกับหิน เพื่อให้เหลือช่องว่างที่ต้องใส่ซิเมนต์เพสน้อยที่สุด นั่นเอง ดังนั้นสูตร อาจเป็นประมาณ1 : 2 : 3 ถีง 1 : 3 : 3 เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดคละของทราย โดยดูได้ทันทีจากผิวชิ้นงานที่ผลิตออกมา

webmail

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

ผลิตภัณฑ์

สนับสนุน

ถามตอบ

ติดต่อเรา

facebookgmaileblogyoutube
By Lada Industry Group THAILAND.

Webmaster : Piak1960@gmail.com